O nás


Děkan
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.


proděkanka
pro studijní a sociální záležitosti,
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.


proděkanka
pro vědu, spolupráci s praxí a informace,
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Kamil Janiš.jpg
proděkan
pro rozvoj a zahraničí,
doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.


tajemník
Ing. Josef Vícha


předseda Akademického senátu
Mgr. Michal Kuděla