Podmínky pro účastníky

 • absolventem se student stává v den složení státní záverečné zkoušky, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky a potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena.

V jakých institucích může stáž probíhat?

Zahraniční instituce ze země EU (popř. Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo tzv. kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie) musí spadat do některé z těchto kategorií:

 • malý, střední nebo velký podnik, soukromý i státní (včetně sociálních služeb);
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni;
 • sociální partner nebo jiný zástupce pracovního života včetně obchodních komor obchodu, řemesla / profesní sdružení a odbory;
 • výzkumný ústav; nadace; škola / ústav / vzdělávací centrum (na všech úrovních, od předškolního, přes středoškolské až vysokoškolské vzdělání, včetně odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých);
 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace;
 • orgán poskytující kariérové ​​poradenství, profesní poradenství a informační služby
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:
- instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur
- organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, tj. projektové peníze EU, např. národní agentury)

Jak se přihlásit?

 • Zájemce se přihlásí do výběrového řízení na fakultě.
 • Vyhledá si vhodnou instituci, ve které bude stáž probíhat a předjedná si svůj pobyt včetně náplně stáže a termínu pobytu.

Před odjezdem

 • Před odjezdem je zájemce povinen zařídit si pojištění do zahraničí.
 • Přibližně měsíc před plánvoaným odjezdem kontaktuje zájemce institucionální koordinátor programu Erasmus+ s žádostí o vyplnění účastnické smlouvy, na základě které je pak vyplacen grant. Tabulka přidělovaných stipendií dle země pobytu zde.

Po příjezdu do zahraničí

 • V případě nutnosti provede změny v Learning Agreementu (formulář Learning agrement for Trainneship - During Mobility), zajistí potvrzení přijímající institucí a odešle je na referát pro zahraniční vztahy. Změny je potřeba provést do 1 měsíce od příjezdu.

Před odjezdem ze zahraničí

Po příjezdu ze zahraničí

 • Do 15ti dnů po příjezdu odevzdá nebo odešle na referát pro zahraniční vztahy Confirmation of Erasmus Traineeship Period nebo Learning Agreement fo Traineeship - čast After Mobility
 • Na kontaktní e-mail bude doručena výzva s odkazem pro online vyplnění závěrečné zprávy z pobytu v databázi Mobility Tool

Dokumenty