Fakulta Fotogalerie 2017


Exkurze studentů na Katastrálním úřadu v Opavě

Cyklus přednášek "Pohledy do praxe"

na téma Bezdomovec je ten, kdo...


Cyklus konferencí s názvem Média/dějiny/společnost

zaměřený na téma Židé, Romové a jiní


Exkurze studentů v Domově pro seniory v Ostravě

Kurzy zážitkové pedagogiky: Příprava adaptačních kurzů

Akademický den

Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno

Slavnostní imatrikulace

Veletrh vzdělávání Gaudeamus Nitra

Promoce v Opavě

Ošetřovatelské dny prevence

Promoce - konzultační středisko FVP SU v Trutnově

Promoce - konzultační středisko FVP SU v Táboře

KULATÝ STŮL „Senioři v

Moravskoslezském kraji – současnost a budoucnost“


Taktické cvičení složek IZS a prověření traumaplánu Slezské nemocnice v Opavě, p.o.

Státnice na Ústavu pedagogických a psychologických věd

Přijímací řízení Ústavu veřejné správy a regionální politiky

Přijímací řízení Ústavu pedagogických a psychologických věd

Přijímací řízení Ústavu ošetřovatelství

Edukační programy studentů ÚO 1. ročníku kombinované formy

Edukační programy studentů ÚO 1. ročníku prezenční formy

Ošetřovatelské dny prevence - Úvodní blok přednášek

Shromáždění akademické obce FVP

Světový den hygieny rukou

Slavnostní otevření specializovaného pracoviště

I. ročník studentského workshopu Studenti studentům

Den kariéry

Návštěva studentů Mendelovy střední školy na ÚVSRP

Prokletá část - Marginalizované oblasti sociálních věd

Přednáška Evžena Tošenovského o Evropském parlamentu

Volby do akademického senátu SU

Informativní schůzka se zájemci o program Erasmus