Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

        Přehledové informace o přijímacím řízení

        Přijímací řízení
        Přijímací řízení – nově akreditované programy
        Přijímací testy

        Speciální pedagogika

        Porodní asistence

        Dentální hygiena

        Všeobecná sestra

        Doporučená literatura k přijímací zkoušce