Vydávání potvrzení o studiu v období mimořádných opatření

  • Potvrzení o studiu jsou studentům na základě jejich požadavku zasílána jako příloha e-mailu v podobě skenu.
  • Pokud příslušné instituci nestačí sken, může si student podat žádost o potvrzení prostřednictvím e-mailu: e-podatelna@slu.cz. Jeho potvrzení o studiu bude vystaveno a odesláno s elektronickým podpisem zodpovědné osoby.