ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Kurz je uskutečňován na základě udělení akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Cena: 1200,-Kč za teoretickou i praktickou část výuky (celkem 41 hodin).

 

Platba: platbu za kurz je uchazeč povinen provést do 13. 5. 2020 od obdržení pozvánky zaslané na email uchazeče. Nejpozději lze uhradit ve stanovené výši a stanovenou formou poplatek za kurz v den zahájení kurzu.

Platbu zasílejte na:

  1. Číslo účtu - 117032153/0300
  2. Variabilní symbol - 6201

 

Délka kurzu: 5 pracovních dnů.

 

Zahájení kurzu proběhne při přihlášení minimálně 15 uchazečů.