Naše publikace

Realizaci projektu zajišťuje odborný řešitelský tým, který staví na pilířích předešlé úspěšné spolupráce v rámci obdobně laděných projektových záměrů. Do nich členové týmu angažovali žáky, rodiny žáků, školy a školská zařízení, se kterými nadále jsou ve vzájemné spolupráci. Výsledkem dlouhodobého výzkumného monitoringu problematiky školské inkluze je soubor vědeckých monografií vydaných v poslední době na Slezské univerzitě v Opavě.