Uskutečnil se další z projektových kurzů

přidáno 09.06.2017

 

Ve dnech 5. - 7. 6. 2017 se v rámci projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí,“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 uskutečnil další z Kurzů pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání, který vedla doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. Hlavním cílem bylo rozšířit možnosti přístupu ke vzdělání a podpořit co největší využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Dále porozumět významu aplikace podpůrných opatření pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky (v inkluzivním vzdělávání). Účastník kurzu bude schopen se mimo jiné orientovat v základních principech efektivního posuzování a uplatňování vhodných podpůrných opatření umožňujících překonání či zmírnění důsledků zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění žáků. Kurz byl nastaven tak, že teoretická část byla každý den zakončena diskuzí, která vycházela z pedagogické praxe účastněných. Získané poznatky budou jistě velkým přínosem pro jejich pedagogickou práci ve školách.

kurz1.JPG

 

kurz2.JPG

 

kurz3.JPG

 

kurz4.JPG

 

kurz5.JPG