Nabídka kurzů pro pedagogické pracovníky

přidáno 29.01.2018

Přehled nabízených kurzů v Opavě

DatumNázev pořádané akceMísto Lektorský tým

Časová

dotace

Prezenčně +

distančně

Přihlášky,

dotazy

20.3.2018
Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy FVP Opava (BN 14)

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.,

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

40 hod. 8+32

Bc. Eva Sladká, e-mail:

Eva.Sladka@fvp.slu.cz

27.4.2018

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi

a žáky z odlišného kulturního zázemí

FVP Opava (BN 14)
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 40 hod. 8+32

Bc. Eva Sladká, e-mail:

Eva.Sladka@fvp.slu.cz
2. - 4.5.2018
Modul pro pedagogické pracovníky pro aplikaci metodiky Začít spolu FVP Opava (BN 14)

Step by Step, Praha, lektorky:

Mgr. Jana Kargerová,

Mgr. Anna Babanová

40 hod. 24+16

Bc. Eva Sladká, e-mail:

Eva.Sladka@fvp.slu.cz

 

Přehled nabízených kurzů v Ostravě a Horní Bečvě

DatumNázev pořádané akceMísto Lektorský tým

Časová

dotace

Prezenčně +

distančně

Přihlášky,

dotazy
5.3.2018

Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního

vzdělávání

ZŠ Ostrava - Stará Bělá

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.,

Mgr. Vladimíra Vanková

40 hod. 8+32

Bc. Zlatuše Krpcová,e-mail:

Zlatuse.Krpcova@fvp.slu.cz

9.4.2018

Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního

vzdělávání

Horní Bečva

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.,

Mgr. Vladimíra Vanková

40 hod. 8+32

Bc. Zlatuše Krpcová,e-mail:

Zlatuse.Krpcova@fvp.slu.cz

19.4.2018 Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

Horní Bečva

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.,

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

40 hod. 8+32

Bc. Zlatuše Krpcová,e-mail:

Zlatuse.Krpcova@fvp.slu.cz

25.5.2018

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi

a žáky z odlišného kulturního zázemí

ZŠ Ostrava - Stará Bělá

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. 40 hod. 8+32

Bc. Zlatuše Krpcová,e-mail:

Zlatuse.Krpcova@fvp.slu.cz