Kateřina Janků vedla další z projektových kurzů

přidáno 22.06.2017

 

Dříve, než se pedagogičtí pracovníci rozejdou na zasloužený prázdninový odpočinek po jejich náročné práci, byli ochotní se zúčastnit dalšího kurzu v rámci projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí,“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239. Kurz byl určen pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z  odlišného kulturního zázemí a konal se ve dnech 12. - 14. 6. 2017 pod vedením Mgr. Kateřiny janků, Ph.D. Hlavním cílem bylo získat profesní kompetence v oblastech: Učitel a jeho profesní já, Učitel a jeho žáci.  Kurz svým obsahem umožnil frekventantům rozšířit si profesní znalosti a dovednosti o problematice sociální exkluze ve vztahu ke školní edukaci žáků v širších i v užších kontextech. Podpořil je v kompetenci plánování výuky, podpory učení, hodnocení a sebehodnocení, budování zdravého sociálního klimatu, efektivně vedené komunikaci s rodiči žáků. Praktické dovednosti účastníci kurzu zúročili v bohaté diskuzi.

inkluz1.JPG

 

inkluz2.JPG

 

inkluz3.JPG

 

inkluz4.JPG