Informace

Oddělení informací

Mgr. Martina Vaculíková
Referent pro informace
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 148
E-mail: martina.vaculikova (at) fvp.slu.cz

doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Proděkan pro informace a zahraničí
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 147
E-mail: doc.kamil.janis (at) fvp.slu.cz

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 121
E-mail: studium (at) fvp.slu.cz