Informace

 

Červenec

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
12.7.2018 ÚO
Seminář: Jak předcházet rakovině prsu a varlat aneb prostě přijít včas BN 14

 

Srpen

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
29.8.-1.9. 2018 ÚSES
Summer School „Economic, Social and Political Aspects of Central Europe“ BN 14
30.8.2018 VCpSZ
Workshop pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a rodiče k podpoře vzájemné efektivní komunikace BN 14

 

Září

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
20.9.2018 Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Mezinárodní odborný workshop na téma Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání BN 14

 

Říjen

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
3.10.2018
Akademický den BN 14
5.10.2018
Noc vědců BN 14
6.10.2018
Sraz absolventů BN 14
10.10.2018 Edukační centrum ÚO
Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí BN 14
10.10.2018
Imatrikulace studentů 1. ročníků BN 14
10.10.2018
Promoce absolventů BN 14
15.10.2018 Edukační centrum ÚO
Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat - aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas BN 14

 

 

Červen

Květen

Duben

ezen

Únor

Leden

2017