Informace

Duben

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
3.4.2017 ÚPPV

Přednáška "Práce s lidmi s mentálním postižením v praxi" (v rámci cyklu "Pohledy do praxe I")

BN 14, C308
5.4.2017 CEV
Přednáška a workshop PhDr. Martina Vávry, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR) BN 14, C201
6.4.2017 ÚPPV I. ročník studentského workshopu "Studenti studentům" BN 14, C202, C205, C310
18.4.2017 AS FVP
Zasedání AS FVP SU BN 14
18.4.2017 CEV
Přednášky „Sociální struktura a stratifikace slovenské společnosti“ a „Sociální myšlení na Slovensku ve 20. století“ BN 14, C303
19.4.2017 ÚPPV

Přednáška "Sociální práce s osobami bez přístřeší" (v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín")

BN 14, C308

24.4.2017 ÚPPV
Přednáška "Dítě mimo rodinu - ústavní výchova" (v rámci cyklu "Pohledy do praxe I") BN 14, C308
26.4.2016 ÚSES
Setkání pedagogů a studentů ÚSES na Uniwersytetu Śląskim w Katowicach, Institut Nauk Politycznych i Dziennikararstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland
26.4.2017 ÚPPV
Přednáška "Zdravotní gramotnost - cesta ke zdraví" (v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín") BN 14
26. - 27.4. 2017 ÚSES
Spolupořadatelé konference "Interdisciplinarity in Security Studies - Theoretical and Legal Perspectives" pořádané War Studies University in Warszaw War Studies University in Warszaw, Poland
28.4.2017 FVP
Slavnostní otevření specializovaného pracoviště BN 14

Květen

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
5.5.2017 ÚO
Světový den hygieny rukou Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
10.5.2017 AS FVP
Shromáždění Akademické obce FVP SU BN 14, C312
11.5.2017 ÚO
16. celostátní konference DNY IRENY STROSSOVÉ - Komplexní terapie psychóz v praxi Psychiatrická nemocnice v Opavě
12.5.2017 ÚO
Deň sestier 2017 Nitra, Slovenská republika
22.5.2017 ÚO Edukační programy studentů 1. ročníku prezenční formy Základní škola Opava, Otická 18
22.5.2017 ÚO
Ošetřovatelské dny prevence - Úvodní blok přednášek BN 14, C311
23. 5. - 26. 5. 2017 ÚO
Edukační programy studentů 1. ročníku kombinované formy MG Vila Vančurova o.p.s.
květen/červen ÚSES
vydání čísla časopisu Tmavomodrý svět

BN 14

Červen

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
5. - 7.6. 2017
Kurz pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání BN 14
7.6.2017 Spolupráce s ÚO
Taktické cvičení složek IZS a prověření traumaplánu Slezské nemocnice v Opavě, p.o. Raduň
9.6.2017
KULATÝ STŮL „Senioři v Moravskoslezském kraji – současnost a budoucnost“ BN 14
12. - 14.6. 2017
Kurz pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného kulturního zázemí BN 14
20.6.2017 studijní oddělení
Promoce - konzultační středisko FVP SU v Táboře Tábor (spolkový dům Střelnice)
21.6.2017 studijní oddělení
Promoce - konzultační středisko FVP SU v Trutnově Trutnov (společenské cetrum UFFO)
27. - 28.6. 2017 ÚO, ÚPPV Ošetřovatelské dny prevence Horní náměstí
29.6.2017 studijní oddělení
Promoce Opava BN 14

Září

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
1.9.2017
Začátek akademického roku
1. - 10.9. 2017
Zápis do akad. roku + registrace do ZS + kontrola studia
7. - 10.9. 2017 ÚSES
Setkání a letní škola "POLITICKÝ POTLAČ - Koncepty a metody pro kritický výzkum politiky" Železná u Přílep
11.9. - 17.12. 2017 Pro studijní program B5341
Výuka v ZS BN 14
12.9.2017
Zasedání pobočky ČPdS s tématickým seminářem BN 14
19.9. - 17.12. 2017
Výuka v ZS BN 14

Říjen

DatumPořádající
Název pořádané akceMístnost
10.10.2017
Akademický den
říjen
Volby do akademického senátu Fakulty veřejných politik BN 14
11.10.2017
Imatrikulace BN 14
11.10.2017
Promoce BN 14
12.10.2017 ÚPPV
Přednáška "Hospicová péče a poslední věci člověka" (v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín") BN 14
18.10.2017 Školská inkluze romských žáků
Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání BN 14
18.10.2017 FVP SU, SNO, Klub celiakie pro Ostravu a MSK
Konference Život s celiakií BN 14
19.-20.10. 2017 Ve spolupráci s ÚSES, Friedrich Ebert Stiftung, Všeodborovým archivem ČMKOS
Konference Stávky ve střední Evropě v letech 1944-1970 Praha
20.10.2017 Školská inkluze romských žáků
Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného kulturního zázemí ZŠ Ostrava - Stará Bělá
23.-25.10. 2017 Školská inkluze romských žáků
Modul pro pedagogické pracovníky pro aplikaci metodiky Začít spolu ZŠ Ostrava - Stará Bělá, Junácká
24.10.2017 Školská inkluze romských žáků
Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy BN 14
26.10.2017 ÚPPV
2. ročník studentského workshopu Studenti studentům BN 14
26.10.2017 ÚVSRP
Implementace moderních prvků penitenciárního zacházení v českém vězeňství BN 14
31.10.2017 ÚO
Poradenství pro veřejnost v rámci Edukačního centra "Péče o nemocného s demencí" BN 14