Ediční činnost

Referát pro informace a ediční činnost

Kontakt
Ing. Lucie Chmelařová
referentka ediční činnosti
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 144
E-mail: lucie.chmelarova (at) fvp.slu.cz

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
proděkanka pro vědu, spolupráci s praxí a informace
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 143
E-mail: yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz