Tištěné publikace vydané v roce 2021

ZEZULKOVÁ E., JANKŮ K., ODSTRČILÍKOVÁ Yveta: Učitelé versus inkluzivní vzdělávání. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-444-1.

Tištěné publikace vydané v roce 2020

DOSTALOVÁ, E., VIKTORIN, J.: Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-423-6. 
VIKTORIN, J.: Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-425-0. 
KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-427-4.
HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-417-5.
CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Moderní technologie mění města a obce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-403-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2019

CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-358-1.
KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Lidé z východu: Ukrajinci v českých zemích od roku 1918: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-383-3.
KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-387-1.

Tištěné publikace vydané v roce 2018

HORSÁKOVÁ, Monika, ed. a ŽÁČEK, Rudolf, ed. Média – Dějiny – Společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-327-7.
JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-335-2.
TESAŘ, Petr, ed. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-276-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2017

HLAVIENKA, Lubomír. Slovenská armáda 1939–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-247-8.
JANÁK, Dušan, ml., ŠTREIT, Jindřich a kol. Romové obrazem: příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-266-9.
KOLAŘÍKOVÁ, Marta, PETROVÁ, Alena a URBANOVSKÁ, Eva. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.
KOLCZYŃSKI, Mariusz, ed., MYŚLIWIEC, Małgorzata, ed. a PÉREZ DEL POZO, María José, ed. 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-233-1.
SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. I. Pedagogické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-235-5.
SLOVÁČEK, Petr. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-250-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2016

HUŠEK, Petr. Postanarchismus: proměny strategií resistence: první dekáda 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-225-6.
SLOVÁČEK, Petr. Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-220-1.