Tištěné publikace vydané v roce 2018

TESAŘ, Petr, ed. Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě; Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-276-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2017

HLAVIENKA, Lubomír. Slovenská armáda 1939–1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-247-8.
JANÁK, Dušan, ml., ŠTREIT, Jindřich a kol. Romové obrazem: příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-266-9.
KOLAŘÍKOVÁ, Marta, PETROVÁ, Alena a URBANOVSKÁ, Eva. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.
KOLCZYŃSKI, Mariusz, ed., MYŚLIWIEC, Małgorzata, ed. a PÉREZ DEL POZO, María José, ed. 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-233-1.
SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. I. Pedagogické aspekty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-235-5.
SLOVÁČEK, Petr. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-250-8.

Tištěné publikace vydané v roce 2016

HUŠEK, Petr. Postanarchismus: proměny strategií resistence: první dekáda 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-225-6.
SLOVÁČEK, Petr. Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-220-1.

Tištěné publikace vydané v roce 2015

JANÁK, Dušan, ml., STANOEV, Martin a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-157-0.
KALEJA, Martin, ZEZULKOVÁ, Eva, ADAMUS, Petr a MÜHLPACHR, Pavel. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-192-1.
KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
KOLIBOVÁ, Helena, CHMELAŘOVÁ, Magdalena, VÁCLAVÍKOVÁ, Anna a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
ZEZULKOVÁ, Eva. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-162-4.

Přihlášení


Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
Klikněte zde.