Elektronické publikace vydané v roce 2020

HORSÁKOVÁ, M. a kolektiv autorů (ed.): Média, dějiny, společnost: Obraz Polska a Poláků v českých médiích. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-451-9.

DOSTALOVÁ, E., VIKTORIN, J.: Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-423-6. 

 

VIKTORIN, J.: Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-425-0. 

 
KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S.: Vybrané problémy veřejné správy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-426-7.
ČEPELOVÁ, Anna, CHMELAŘOVÁ, Magdalena. Smart solutions as an instrument for building smart cities. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-419-9.
HLAVIENKA, Lubomír, JANÁK, Dušan, ml., KOLÁŘ, Ondřej, NOVÁ, Monika a OLÁH, Gábor. Lidé z daleka: Vietnamci a Mongolové v českých zemích: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-418-2.
CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Moderní technologie mění města a obce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-402-1.

Elektronické publikace vydané v roce 2019

CHMELAŘOVÁ, Magdalena, KOLIBOVÁ, Helena a JUŘÍČKOVÁ, Věra. Internet věcí a chytrá města v regionální perspektivě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-360-4.

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Lidé z východu: Ukrajinci v českých zemích od roku 1918: katalog k výstavě fotografií Jindřicha Štreita. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-391-8.

KOLÁŘ, Ondřej, JANÁK, Dušan a kol. Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-392-5.

MÜHLPACHR, Pavel. Sociální propedeutika postmoderny. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. ISBN 978-80-7510-337-6.

Elektronické publikace vydané v roce 2018

KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-285-0.

Elektronické publikace vydané v roce 2017

JANIŠ, Kamil, st., SKOPALOVÁ, Jitka a JANIŠ, Kamil, ml. Slovník vybraných pojmů k oblasti prevence rizikového chování [CD-ROM]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-237-9.
KOLCZYŃSKI, Mariusz, ed., MYŚLIWIEC, Małgorzata, ed. a PÉREZ DEL POZO, María José, ed. 2015 – Elections in Poland and Spain and their consequences. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2017. ISBN 978-80-7510-234-8.

Elektronické publikace vydané v roce 2015

ADAMUS, Petr. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy: evaluační nástroj hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7.
JANÁK, Dušan, ml., STANOEV, Martin a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-188-4.
KALEJA, Martin, ZEZULKOVÁ, Eva, ADAMUS, Petr a MÜHLPACHR, Pavel. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-167-9.
KALEJA, Martin. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-191-4.
ZEZULKOVÁ, Eva. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-189-1.