4
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta vydává nový časopis Veřejná správa a sociální politika

 4
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2020/2)

 7
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách

 9
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Přístupy a strategie ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu

 5
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Elektronická publikace Vybrané problémy veřejné správy

 5
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl vydán časopis Ošetřovatelské perspektivy (2020/1)

Všechny aktuality