Termín konání

Den otevřených dveří se koná 25. 1. 2019


Program

1.blok

10:00 – 10:30
AULA, 2. patro - prezentace všech bakalářských studijních oborů, podmínky přijímacího řízení 2019/2020
10:35 – 11:00
učebna C 310, 2. patro - Podrobněji o oborech Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *představení programů, obsahu studia, profil absolventů, uplatnitelnost na trhu práce, organizace praxí,
                *povinné a povinně volitelné předměty, způsob konzultací s pedagogy, další aktivity Ústavu pedagogických a psychologických věd
učebna C 308, 2. patro - Podrobněji o oboru Veřejná správa a sociální politika
                *představení programu, obsahu studia, profil absolventa, studijní plán, povinné a povinně volitelné předměty
                *organizace praxí, další aktivity Ústavu veřejné správy a regionální politiky
učebna C 307, 2. patro - Podrobněji o oboru Všeobecná sestra
                *představení oboru, struktura studia, možnost uznávání absolvovaných předmětů, zajištění a průběh praxí
                *videoukázka přednášky, e-learningové prostředí, další aktivity Ústavu ošetřovatelství 
11:05 – 11:45
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *ukázka přijímacího testu s rozborem správných odpovědí, způsob kladení otázek, doporučená literatura
11:45 – 12:00
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence
                *zkušenosti ze studia - neformální setkání se studenty
11:05 – 13:00
učebna C 308, 2. patro - Veřejná správa a sociální politika
                *Skupinová konzultace seminárních prací se studenty (téma Sociální politika a stát, územní samosprávní celky), možnost konzultace a diskuze se zájemci
11:05 – 11:30
učebna C 307, 2. patro - Všeobecná sestra
                *exkurze do dalších odborných učeben C302, C305, ukázky modelů a pomůcek k nácviku ošetřovatelských dovedností 
11:35 – 12:00
učebna C 305, 2. patro - Všeobecná sestra
                *praktický nácvik studentů: aplikace injekcí
12:05 - 12:30, 12:35 - 13:00
sraz v přízemí ve vstupní hale - Specializovaná výslechová místnost, výukový byt pro imobilní jedince, ukázka pomůcek pro postižené 
12:35 - 13:00
sraz u vrátnice - Komentovaná prohlídka univerzitní knihovny 

Průběžně po celou dobu konání
učebna C 309, 2. patro - Informace oddělení pro studijní a sociální záležitosti
                *průběh přijímacího řízení, pravidla studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuální studijní plán
                *student na rodičovské dovolené, výpočet poplatků za studium při nadstandardní době studia

2.blok

13:00 – 13:30
AULA, 2. patro - prezentace všech bakalářských studijních oborů, podmínky přijímacího řízení 2019/2020
13:35 – 14:00
učebna C 310, 2. patro - Podrobněji o oborech Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *představení programů, obsahu studia, profil absolventů, uplatnitelnost na trhu práce, organizace praxí
                *povinné a povinně volitelné předměty, způsob konzultací s pedagogy, další aktivity Ústavu pedagogických a psychologických věd
učebna C 308, 2. patro - Podrobněji o oboru Veřejná správa a sociální politika
                *představení programu, obsahu studia, profil absolventa, studijní plán, povinné a povinně volitelné předměty
                *organizace praxí, další aktivity Ústavu veřejné správy a regionální politiky
učebna C 307, 2. patro - Podrobněji o oboru Všeobecná sestra
                *představení oboru, struktura studia, možnost uznávání absolvovaných předmětů, zajištění a průběh praxí
                *videoukázka přednášky, e-learningové prostředí, další aktivity Ústavu ošetřovatelství 
14:05 – 14:45
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *ukázka přijímacího testu s rozborem správných odpovědí, způsob kladení otázek, doporučená literatura
14:45 – 15:00
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence
                *zkušenosti ze studia - neformální setkání se studenty
14:05 – 15:00
učebna C 308, 2. patro - Veřejná správa a sociální politika
                ,,Starosta, jeho role a úkoly ve veřejné správě" (diskuze s bývalým starostou obce o fungování obecního úřadu)
14:05 – 14:30
učebna C 307, 2. patro - Všeobecná sestra
                *exkurze do dalších odborných učeben C302, C305, ukázky modelů a pomůcek k nácviku ošetřovatelských dovedností
14:35 – 15:00
učebna C 305, 2. patro - Všeobecná sestra
                *praktický nácvik studentů: aplikace injekcí
15:05- 15:30, 15:35 - 16:00
sraz v přízemí ve vstupní hale - Specializovaná výslechová místnost, výukový byt pro imobilní jedince, ukázka pomůcek pro postižené
15:05 – 15:30
sraz v přízemí u vrátniceKomentovaná prohlídka univerzitní knihovny 

Průběžně po celou dobu konání
učebna C 309, 2. patro - Informace oddělení pro studijní a sociální záležitosti 
                *průběh přijímacího řízení, pravidla studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuální studijní plán
                *student na rodičovské dovolené, výpočet poplatků za studium při nadstandardní době studia

3. blok

16:00 – 16:30
AULA, 2. patro - prezentace všech bakalářských studijních oborů, podmínky přijímacího řízení 2019/2020
16:35 – 17:00
učebna C 310, 2. patro - Podrobněji o oborech Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *představení programů, obsahu studia, profilu absolventů, uplatnitelnost na trhu práce, organizace praxí
                *povinné a povinně volitelné předměty, způsob konzultací s pedagogy, další aktivity Ústavu pedagogických a psychologických věd
učebna C 308, 2. patro - Podrobněji o oboru Veřejná správa a sociální politika
                *představení programu, obsahu studia, profilu absolventa, studijního plán, organizace praxí,
                *povinné a povinně volitelné předměty, další aktivity Ústavu veřejné správy a regionální politiky
učebna C 307, 2. patro - Podrobněji o oboru Všeobecná sestra
                *představení oboru, struktura studia, možnost uznávání absolvovaných předmětů, zajištění a průběh praxí
                *videoukázka přednášky, e-learningové prostředí, další aktivity Ústavu ošetřovatelství 
17:05 – 17:45
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory
                *Ukázka přijímacího testu s rozborem správných odpovědí, způsob kladení otázek, doporučená literatura
17:45 – 18:00
učebna C 310, 2. patro - Sociální patologie a prevence
                *zkušenosti ze studia - neformální setkání se studenty
17:05 – 18:00
učebna C 308, 2. patro - Veřejná správa a sociální politika
                *,,Postavení Úřadu práce v ČR" (diskuze s absolventem oboru o jeho současném zaměstnání)
                *Individuální konzultace se zájemci o studium
17:05 – 17:30
učebna C 307, 2. patro - Všeobecná sestra
                *exkurze do dalších odborných učeben C302, C305, ukázky modelů a pomůcek k nácviku ošetřovatelských dovedností
17:35 – 18:00
učebna C 305, 2. patro - Všeobecná sestra
                *praktický nácvik studentů: aplikace injekcí
18:05 - 18:30, 18:35 - 19:00
sraz v přízemí ve vstupní hale - Specializovaná výslechová místnost, výukový byt pro imobilní jedince, ukázka pomůcek pro postižené 
17:35 - 18:00
sraz v přízemí u vrátnice - komentovaná prohlídka univerzitní knihovny 

Průběžně po celou dobu
učebna C 309, 2. patro - Informace oddělení pro studijní a sociální záležitosti 
                *průběh přijímacího řízení, pravidla studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuální studijní plán 
                *student na rodičovské dovolené, výpočet poplatků za studium při nadstandardní době studia

Den otevřených dveří v roce 2018 - Fotogalerie

Videogalerie