Studijní programy akreditované pro AR 2021/2022 (typu A)

  • Kurz Veřejná správa a sociální politika - NMgr. - konzultační středisko Trutnov a Tábor
  • Kurz Sociální patologie a prevence - konzultační středisko Trutnov

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky do 31. 8. 2021, viz E-přihláška (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program o, který máte zájem)

Studijní plán kurzů je zcela totožný se studijním plánem akreditovaných oborů. V souladu s §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách po úspěšném absolvování 2 nebo 4 semestrů a splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky budou frekventanti kurzu přijati do kombinované formy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, budou jim uznány splněné povinnosti absolvované v rámci kurzu CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.


Probíhající programy/kurzy celoživotního vzdělávání v roce 2020/2021:

Profesní kurz (typu M)

  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  • Speciální pedagogika (Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele)

Akreditovaný studijní program (typu A) 

  • Kurz Sociální patologie a prevence
  • Kurz Veřejná správa a sociální politika - Bc. - konzultační středisko Trutnov a Tábor