Studijní programy akreditované pro AR 2021/2022 (typu A)

Přihlášky ke studiu vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání „Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele“ se podávají elektronicky do 10. 9. 2021, viz E-přihláška (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program, o který máte zájem).
Studijní plán kurzů je zcela totožný se studijním plánem akreditovaných oborů. V souladu s §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách po úspěšném absolvování 2 nebo 4 semestrů a splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky budou frekventanti kurzu přijati do kombinované formy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, budou jim uznány splněné povinnosti absolvované v rámci kurzu CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.

Profesní kurzy akreditované pro AR 2021/2022 (typu M)