Akreditované studijní programy pro AR 2021/2022 (typu A)


Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky do 31. 8. 2021, viz E-přihláška (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program o, který máte zájem)

Studijní plán kurzů je zcela totožný se studijním plánem akreditovaných oborů. V souladu s §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách po úspěšném absolvování 2 nebo 4 semestrů a splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky budou frekventanti kurzu přijati do kombinované formy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, budou jim uznány splněné povinnosti absolvované v rámci kurzu CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.


Probíhající programy/kurzy celoživotního vzdělávání v roce 2020/2021:
Profesní kurz (typu M)
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele
Akreditovaný studijní program (typu A) - Kurz Sociální patologie a prevence