Korespondenční adresa

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Oddělení celoživotního vzdělávání

Olbrichova 625/25

746 01 Opava


Kontakt


Oddělení celoživotního vzdělávání

Bezručovo náměstí 885/14

746 01 Opava

Telefon: +420 553 684 121

E-mail: klara.truparova (at) fvp.slu.cz

Kontakty a profily zaměstnanců

Vedoucí

  • Bc. Klára Truparová

Garant kurzu Veřejná správa a sociální politika

  • JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Garant kurzu Sociální patologie a prevence

  • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Garant kurzu Všeobecná sestra

  • PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Referenti kurzu Veřejná správa a sociální politika

  • Bc. Jana Špaková - středisko Opava
  • Barbora Panochová - středisko Trutnov
  • Mgr. Jarmila Lavičková - středisko Tábor

Referenti kurzu Sociální patologie a prevence

  • Bc. Eva Sladká - středisko Opava

Referenti kurzu Všeobecná sestra

  • Mgr. Veronika Slováček Hagenová