JANKŮ, Kateřina. Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-335-2.
STANOEV, M. Cesta k závislosti a zpět: sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér. Brno: Paido, 2015.
KALEJA, M. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-191-4.
ADAMUS, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7.
KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčová aktivity 1. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4
KOLAŘÍKOVÁ, M., JANIŠ, K. ml. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-158-7.
KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-285-0.
ZEZULKOVÁ, E. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-189-1.
JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu; Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-188-4.
KALEJA, M. a kol. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-167-9.
JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov. Závěrečná zpráva klíčováí aktivity 2. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-164-8.