Projekt ESF


Název programu Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory 7.1.2
Název oblasti podpory a území Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice
Číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0009
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014 – 2015
Název programu SGS
Název projektu Obsahová analýza jako metoda historického i sociologického průzkumu.
Číslo projektu SGS/2/2014
Hlavní řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu 2014 - 2015
Název programu ISIP
Název projektu Inovace a rozvoj praktických dovedností v kurzech metodologie a sociálně vědního výzkumu.
Číslo projektu 02/ISIP/2015
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015
Název programu Zakázka úřadu vlády ČR
Název projektu Studie výchozí situace k založení sociálního podniku
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D., M.Sc.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu 2015
Název programu
Název projektu Dopravní průzkum: Využívání MHD v Opavě seniory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu Mgr. Michal Kuděla
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu květen-červen 2016
Název programu SGS
Název projektu Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.
Číslo projektu SGS/1/2015
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015 - 2016
Název programu
Název projektu Výzkumná analýza SMO 2017–2019
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Jan Bezděk, PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Mgr. Michal Kuděla
Doba řešení projektu 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
Název programu ISIP
Název projektu Seminář sociální práce s lidmi bez domova: krok ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání
Číslo projektu 27/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu 2015
2016-2017
Název programu
Název projektu Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 - 2020
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk
Doba řešení projektu 2014
Výstup projektu Souhrnná výzkumná zpráva
Publicita Odborníci z univerzity připravili pro Krnovsko návrh strategie místního rozvoje
Název programu Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v rámci veřejné zakázky „Provádění situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2012 a 2013“
Název projektu Situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé projektu
Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk, PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
Doba řešení projektu 2013