Název programuTA ČR
Název projektuPostoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst
Číslo projektuTL01000015
Hlavní řešitel projektuIng. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Doba řešení projektu2018-2020
Web projektu

https://projekt-tacrcev.fvp.slu.cz/index.html

Název programuOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektuPřímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektuCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Hlavní řešitel projektudoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu2016-2019
Název programuGA ČR
Název projektuSociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě
Číslo projektu15-04099Y
Hlavní řešitel projektuPhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu2015-2017
Název programuISIP
Název projektuIndikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Číslo projektu24/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektudoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká
Doba řešení projektu2016 - 2018

Archív projektů

Název programuOperační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory7.1.2
Název oblasti podpory a územíRovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektuSociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice
Číslo projektuCZ.1.07/1.2.00/47.0009
Hlavní řešitel projektudoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu2014 – 2015
Název programuSGS
Název projektuObsahová analýza jako metoda historického i sociologického průzkumu.
Číslo projektuSGS/2/2014
Hlavní řešitel projektuPhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu2014 - 2015
Název programuISIP
Název projektuInovace a rozvoj praktických dovedností v kurzech metodologie a sociálně vědního výzkumu.
Číslo projektu02/ISIP/2015
Hlavní řešitel projektuMgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu2015
Název programuZakázka úřadu vlády ČR
Název projektuStudie výchozí situace k založení sociálního podniku
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektuPhDr. Václav Kulhavý, Ph.D., M.Sc.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu2015
Název programu
Název projektuDopravní průzkum: Využívání MHD v Opavě seniory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektuMgr. Michal Kuděla
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektukvěten-červen 2016
Název programuSGS
Název projektuPropojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.
Číslo projektuSGS/1/2015
Hlavní řešitel projektuMgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu2015 - 2016

Název program:

Název projektu: Výzkumná analýza SMO 2017-2019

Číslo projektu:

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Spoluřešitelé projektu: Mgr. Jan Bezděk PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Mgr. Michal Kuděla

Doba řešení projektu: 1.1.2016-30.6.2016


Název programuISIP
Název projektuSeminář sociální práce s lidmi bez domova: krok ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání
Číslo projektu27/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektuMgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu2015
2016-2017
Název programu
Název projektuSouhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 - 2020
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk
Doba řešení projektu2014
Výstup projektuSouhrnná výzkumná zpráva
PublicitaOdborníci z univerzity připravili pro Krnovsko návrh strategie místního rozvoje
Název programu: Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v rámci veřejné zakázky „Provádění situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2012 a 2013“

Název projektu: Situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje

Číslo projektu:
Hlavní řešitel projektu:
Spoluřešitelé projektu: Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk, PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
Doba řešení projektu: 2013