Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596
Hlavní řešitel projektu Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu 2019 - 2022

Název programu TA ČR
Název projektu Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst
Číslo projektu TL01000015
Hlavní řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018 - 2020
Web projektu

https://projekt-tacrcev.fvp.slu.cz/index.html


Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016 - 2019
Web projektu

https://www.slu.cz/fvp/cz/projektpodporainkluze


Název programu GA ČR
Název projektu Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě
Číslo projektu 15-04099Y
Hlavní řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015 - 2017

Název programu ISIP
Název projektu Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Číslo projektu 24/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká
Doba řešení projektu 2016 - 2018