Centrum výpočetní techniky

E-mail pro zaměstnance

Z důvodu vzniku nové Fakulty veřejných politik došlo k 1. říjnu 2008 ke změně e-mailových adres.

Pro zprovoznění pošty novým zaměstnancům FVP SU kontaktujte:
1. Ing. Jiří Zemánek, klapka 4323 (ÚO, ÚPPV)

2. Ing. Pavel Švacha, klapka 4101 (ÚVSRP, děkanát)

3. Pavel Hyrlík, klapka 4550 (ÚSES)

0125_horde1.PNG

  • Zaměstnanci je zpravidla přiděleno uživatelské jméno ve tvaru jeho příjmení (bez diakritiky). Např.: strejcek, kralova ... Pouze v případě shody se uživatelská jména modifikují, aby byla v rámci celé univerzity unikátní. Např. janis, janisdoc. Zároveň je zaměstnanci přednastaven tvar jednorázového hesla.
  • Heslo do pošty si zaměstnanec volí sám. Při prvním přihlášení do pošty je zaměstnanec vyzván k povinné změně hesla, které bylo přednastaveno při tvorbě e-mailového konta, jinak nemůže s poštovní schránkou dále pracovat. Po vytvoření vlastního hesla se odhlásí z konta a přihlásí znovu s novým heslem. Až poté je jeho poštovní konto plně aktivní.
  • Heslo nesmí být nikdy stejné jako předchozí a má platnost vždy jeden rok od poslední změny. Doporučujeme kombinaci VELKÝCH a malých písmen a užití nejméně jedné číslice. Minimální počet znaků v hesle je 6 (slovem: šest).
  • Poštovní schránka má zpočátku omezenou kapacitu 100 MB. Na žádost uživatele může být navýšena na 200 nebo 500 MB. Uživatel je zodpovědný za pravidelnou údržbu e-mailové schránky, aby nedošlo k její nefunkčnosti v důsledku přeplnění.

  • Připomínáme, že všem zaměstnancům, kterým bylo na přelomu září a října 2008 zřízeno nové e-mailové konto Fakulty veřejných politik (jmeno.primeni@fvp.slu.cz) v Horde, vyprší po roce platnost hesla a budou muset zvolit nové, pokud tak již neučinili v průběhu roku. Vždy po přihlášení do Horde se Vám zobrazí, kolik dní zbývá do změny hesla. Heslo lze změnit přes webové rozhraní Horde http://mail.fvp.slu.cz. Po přihlášení následujte v levém modrém menu možnost Můj účet a podnabídku Heslo. Dále postupujte podle instrukcí v Horde. Po změně hesla je potřeba odhlásit se z e-mailové schránky a přihlásit znovu pod novým heslem!