Centrum výpočetní techniky

E-mail pro studenty FVP

Každý student FVP má automaticky založený e-mail v tomto tvaru:

studentské_číslo@fvp.slu.cz – např. p123456@fvp.slu.cz

Přistupovat ke své e-mailové schránce můžete odkudkoli přes webovské poštovní rozhraní HORDE. Toto poštovní rozhraní funguje na zabezpečené stránce na adrese mail.fvp.slu.cz

Systém využívá přihlašování pomocí SJP, takže uživatelským jménem je Vaše studentské číslo (u zaměstnanců většinou přijmení), jako výchozí heslo je použit řetězec x+rodné číslo – např. x1234567890. Výchozí heslo si musíte při prvním přihlášení změnit! (viz. změna hesla v SJP)

 

Takto vypadá správně vyplněný přihlašovací formulář do Horde:

Horde-studFVP

 

Vzhledem k tomu, že tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi školou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat své univerzitní e-mailové účty!

 

Přeposílání školní pošty na soukromou e-mailovou adresu

  • Po přihlášení do webového rozhraní Horde rozbalte vlevo nabídku „Pošta“.
  • V dolní části nabídky „Pošta“ zvolte položku „Filtry“.
  • Z nabízených filtrů v hlavní části stránky zvolte „Přeposlat“.
  • Pokud chcete, aby přeposílaná pošta zároveň zůstávala uložená ve školní poště, zatrhněte políčko před otázkou „Ponechat kopii zprávy na tomto účtu?“.
  • Do okna „Adresa(y) pro přeposlání:“ vepište svoji adresu, na kterou chcete školní poštu přeposílat.
  • Potvrďte nastavení adresy pomocí tlačítka „Uložit“.

 

  • Zde si můžete stáhnout informační leták v PDF, obsahující mj. informace, jak přesměrovat poštu z Vašeho školního konta na Váš soukromý e-mail.
  • Na Vaše funkční e-mailové konto jsou vázány další služby, např. aktivování přístupu do bezdrátové sítě Eduroam.

 

Další tipy na práci se školním e-mailem naleznete v sekci častých dotazů - FAQ.