Centrum výpočetní techniky

Bezdrátové připojení k internetu Eduroam

Eduroam je bezdrátová síť vytvořená pro přístup uživatelů jak ze Slezské univerzity, tak i z ostatních subjektů zapojených do tohoto projektu. Díky tzv. Eduroam identitě, kterou si můžete zřídit i na Slezské univerzitě, se můžete připojit k této síti na kterékoli z institucí podporující Eduroam, a to na celém světě. Seznam institucí a další zajímavé informace naleznete na www.eduroam.cz nebo www.eduroam.org.

 

Informační stránka spolu s návody k připojení se nachází na help.slu.cz/eduroam

 

Přístupové body (AP – Access point) jsou na budovách:

Bezručovo náměstí 14:

AP-14 v prvním patře – chodba u posluchárny C23
AP-22 v přízemí – chodba u studijního oddělení FVP

Hauerova 4:

AP-10 na půdě
AP-26 v přízemí – u domovníka

Hradecká 17:

AP-20 v přízemí – posluchárna H5
AP-27 v přízemí – kancelář kolejí a menz (pro PC učebnu H10)
AP-28 v přízemí – posluchárna H3

Olbrichova 25:

AP-23 ve druhém patře – děkanát FVP SU