Centrum empirických výzkumů

Naše publikace

Ke stažení pouze publikace vydané Slezskou univerzitou v Opavě

STANOEV, M.Cesta k závislosti a zpět: sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér. Brno: Paido, 2015.

Rozsirit reciste... obalka.bmp

JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu; Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-188-4.

STÁHNOUT

ADAMUS, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7.

STÁHNOUT

KALEJA, M. a kol. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-167-9.

STÁHNOUT

KALEJA, M. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-191-4.

STÁHNOUT

KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.

STÁHNOUT

ZEZULKOVÁ, E. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-189-1.

STÁHNOUT

KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčová aktivity 1. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4

STÁHNOUT

JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov. Závěrečná zpráva klíčováí aktivity 2. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-164-8.

STÁHNOUT