Centrum empirických výzkumů

Přehled řešených grantů a projektů

 

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2016-2019

 

Název programu
Název projektu Dopravní průzkum: Využívání MHD v Opavě seniory
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu Mgr. Michal Kuděla
Spoluřešitelé projektu
Doba řešení projektu květen-červen 2016

 

Název programu GA ČR
Název projektu Sociologie ve střední Evropě před druhou světovou válkou v komparativní perspektivě
Číslo projektu 15-04099Y
Hlavní řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu 2015-2017

 

Název programu SGS
Název projektu Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů.
Číslo projektu SGS/1/2015
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015 - 2016

 

Název programu ISIP
Název projektu Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Číslo projektu 24/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká
Doba řešení projektu 2016 - 2018

 

Název programu
Název projektu Výzkumná analýza SMO 2017-2019
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
Mgr. Jan Bezděk PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Mgr. Michal Kuděla
Doba řešení projektu 1.1.2016-30.6.2016

 

Název programu ISIP
Název projektu Seminář sociální práce s lidmi bez domova: krok ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání
Číslo projektu 27/ISIP/2016
Hlavní řešitel projektu Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu

Doba řešení projektu 2015
2016-2017

 

Název programu
Název projektu Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS Rozvoj Krnovska na programové období 2014 - 2020
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé projektu
PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk
Doba řešení projektu 2014
Výstup projektu Souhrnná výzkumná zpráva
Publicita Odborníci z univerzity připravili pro Krnovsko návrh strategie místního rozvoje

 

Název programu Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v rámci veřejné zakázky „Provádění situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2012 a 2013“
Název projektu Situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje
Číslo projektu
Hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé projektu
Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Jan Bezděk, PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
Doba řešení projektu 2013

Archiv projektů