Celoživotní vzdělávání

Kontakt

Oddělení celoživotního vzdělávání
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 121
E-mail: klara.kostribova (at) fvp.slu.cz

 

Přehled kurzů


Studijní plán kurzů je zcela totožný se studijním plánem akreditovaných oborů. V souladu s §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách po úspěšném absolvování 2 nebo 4 semestrů a splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky budou frekventanti kurzu přijati do kombinované formy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, budou jim uznány splněné povinnosti absolvované v rámci kurzu CŽV v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.