Celoživotní vzdělávání

Pracoviště:

Oddělení celoživotního vzdělávání

Adresa:

ZŠ v Domcích, V Domcích 488, 541 01  Trutnov

Pozice:

Referent programů Veřejná správa a regionální politika a Sociální patologie a prevence

E-mail:

simona.kotrbancova (at) fvp.slu.cz

Telefon:

+420 776 816 406

Zaměření / Vyučovací profil: