Celoživotní vzdělávání

Korespondenční adresa

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Oddělení celoživotního vzdělávání

Olbrichova 625/25

746 01 Opava

 

Kontakty a profily zaměstnanců

Vedoucí

Garant kurzu Veřejná správa a sociální politika

Garant kurzu Sociální patologie a prevence

Garant kurzu Všeobecná sestra

 

Referenti kurzu Veřejná správa a sociální politika

Referenti kurzu Sociální patologie a prevence

Referenti kurzu Všeobecná sestra