Celoživotní vzdělávání

Upozornění pro frekventanty kurzu celoživotního vzdělávání - platba kurzovného pro akademický rok 2016/2017

přidáno 20.07.2016

Upozornění pro frekventanty kurzů celoživotního vzdělávání!

Nejpozději do 15. srpna 2016 je nutné uhradit poplatek pro akademický rok 2016/2017.

Bankovní spojení: č. ú.: 117032153/0300

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče

Variabilní symbol:

  • VSSP Tábor, II. ročník - 6335
  • VSSP Trutnov, II. ročník - 6338
  • VSSP Opava, II. ročník - 6332
  • VŠS Opava, II. ročník - 6346

SPP Vsetín, II. ročník - 6342