Celoživotní vzdělávání

Informace pro posluchače kurzu CŽV - 2. ročník - odevzdání zadání ZP kurzu CŽV (ÚVSRP)

přidáno 10.10.2016

Frekventanti kurzů CŽV v Opavě, v Táboře a v Trutnově odevzdají své zadání závěrečné práce kurzu CŽV ve dvojím vyhotovení nejpozději do 11.11. 2016 na sekretariát ÚVSRP. Zadání ZP musí být vlastnoručně podepsané a také podepsané vedoucím práce.

Vzor zadání zde