CIII-PL-0056-15-2021

Regional Development Network (REDENE)

Cíle sítě


Hlavním cílem projektu je vytvořit stabilní platformu pro vzdělávací spolupráci v oblasti městských a regionálních studií, jejímž cílem je poskytnout efektivní rámec pro rozvoj společného studijního programu - magisterský program v oblasti městského a regionálního rozvoje.

Mezi dílčí cíle projektu patří:
  • rozvoj moderních výukových metod a obsahu kurzu v oblasti městského a regionálního rozvoje a regionální politiky
  • předávání zkušenosti a znalostí z místních a regionálních studií se zvláštním důrazem na otázky transformace ve středoevropských zemích mezi univerzitami zapojenými do projektu
  • předávání znalostí a rozšiřování kompetencí v oblasti regionálního rozvoje studentům 4. a 5. ročníků a posílení jejich konkurenční výhody na trhu práce
  • budování sítě využívající multidisciplinární přístup v oblasti urbanistických a regionálních studií (zapojení ekonomů, geografů, sociologů, architektů) s cílem rozvíjet nové výzkumné a výukové metody 
  • zlepšit prestiž daného studijního oboru a vytvořit okruh odborníků z partnerských univerzit, kteří se podílejí na realizaci společného studijního programu jako hostující profesoři, a vytvořit finální verzi studijního plánu programu stejně jako rámec podmínek přijímacího řízení.  

Partnerské univerzity

University of Economics in Katowice, PL (koordinátor)

Faculty of Economics

Prof. Krystian Heffner

 

University of Klagenfurt, AT

School of Management and Economics

Prof. Dr. Ralf Terlutter

 

Varna University of Economics, BG

Faculty of Management

Stefan Kalpachev

 

Masaryk University in Brno, CZ

Faculty of Economics and Administration

Ing. Ph.D. Petr Smutný

 

VŠB – Technical University of Ostrava, CZ

Faculty of Economics

Maria Jaskova

 

Silesian University in Opava, CZ

Faculty of Public Policies in Opava

mgr. Jana Bortlíková

 

University of Miskolc, HU

Faculty of Economics

PhD Andrea Sáfrányné Dr. Gubik

 

University of Montenegro,Podgorica, ME

Faculty of Economics

Professor Saša Popović

 

University Sts.Cyril and Methodius– Skopje, MK

Faculty of Economics - Skopje

Ph.D Snezana Ristevska-Jovanovska

 

„Babes Bolyai” University ofCluj-Napoca, RO

Faculty of Economics

PhD Kinga Kerekes

 

University of Ljubljana, SI

Faculty of Economics

Petra Burgar

 

University of Economics in Bratislava, SK

All Faculties

Mgr. Dávid Bocko

 

University of Žilina in Žilina, SK

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Prof. Ing. PhD. Jana Štofková