CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies)

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracuje též Priština - Kosovo.

Cílem programu je především podpořit vytváření společných magisterských a doktorských studijních programů a spolupráci partnerských vysokých škol na vědecko-výzkumné činnosti jejich studentů.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.). Výměnných pobytů se mohou zúčastnit i studenti, kteří již absolvovali mobilitu v rámci programu Erasmus.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

7x plus pro CEEPUS

  • Jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru online přihlášky a aktuální výše stipendií na www.ceepus.info.
  • Stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi.
  • Uznávání studia je dáno v projektech sítí společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover.


Více informací o programu na webu Domu zahraniční spolupráce a oficiálních webových stránkách programu na ceepus.info.