• Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 08.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

setkání zástupců Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

4. června 2020
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 02.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

NOVĚ ZŘÍZENÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ

Dne 24. února 2020 se uskutečnilo první zasedání Výboru pro vzdělávání Romů, jehož předsedou byl jmenován vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 25.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

doc. Kaleja účasten mimořádného zasedání občanské části Rady pro záležitosti romské menšiny

.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 10.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády České republiky

Předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů, vedoucí VCpSZ FVP SU v Opavě, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., řídil dne 5.12. 2019 další jednání pracovní skupiny této platformy, které proběhlo v prostorách Úřadu vlády České republiky v Praze.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 10.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zasedání komise pro státní doktorské zkoušky a obhajobu dizertační práce v Bratislavě

Členové Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě členy komise pro státní doktorské zkoušky.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 28.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výroční konference OP VVV

Dne 28. listopadu 2019 se v rámci prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) uskutečnila výroční konference OP VVV na téma „Společné vzdělávání a OP VVV“.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 28.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zasedání hodnotící komise projektu v rámci výzvy k prevenci sociálního vyloučení a komunitního plánování

Dne 27. listopadu 2019 se doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU v Opavě, účastnil zasedání hodnotící komise projektu v rámci výzvy k prevenci sociálního vyloučení a komunitního plánování, které vyhlásilo Úřad vlády České republiky.
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 28.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezinárodní odborné sympozium

Výzkumné centrum pro sociální začleňování řešilo co, jak a proč ve vysokoškolském vzdělávání stále stojí v otázkách?
 • Zlatuše Krpcová
 • socialnizaclenovani
 • 28.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Společné setkání na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Fakulta veřejných politik v Opavě díky svým lidem – v tomto případě prostřednictvím vedoucího Výzkumného centra pro sociální začleňování - doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D. a studentky navazujícího magisterského studijního programu, paní Bc. Edity Stejskalové – prosazovali práva dětí, hájili jejich zájmy a s dalšími významnými reprezentanty usilovali o analýzu reálných potřeb a způsobů jejich zajištění, když se aktivně zúčastnili jednání na Úřadě Moravskoslezského kraje.