• Iveta Šupíková
 • usp
 • 01.11.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop II: Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 25.10.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení C1 a II. Transnational project meeting

 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 14.10.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci ústavu Speciální pedagogiky navštívili Univerzitu ve Valencii

 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 11.10.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop I : Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

 • Barbora Hozová
 • usp
 • 11.10.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Dialogem ke vzájemnému porozumění – Platforma setkání 1

 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 09.09.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta vydala novou publikaci „Učitelé versus inkluzivní vzdělávání“

Monografie je reflexí aktuálního stavu poskytování pedagogické intervence v základních školách žákům s obtížemi ve výuce a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejími autorkami jsou doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a PaeDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 31.08.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přihlášky do kurzu speciální pedagogiky je možno podat do 10. 9.

Termín příjmu přihlášek do kurzu celoživotního vzdělávání typu M Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele realizovaného Fakultou veřejných politik v Opavě byl prodloužen do 10. 9. 2021.
 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 20.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast speciální pedagogiky přinesl zajímavé podněty

V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik SU v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, které jsou již osvědčenou formou efektivní komunikace univerzitních odborníků s odborníky z praxe. Pozornost byla věnována otázkám inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu. V této souvislosti byla diskutována narůstající potřeba kvalifikovaných pedagogických pracovníků na poradenských pracovištích přímo ve školách (speciálních pedagogů a školních psychologů), kteří by garantovali včasnou podporu při vzdělávání žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 12.07.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Setkání na Magistrátu města Opavy