• Viktorie Kovářová
 • usp
 • 02.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhl workshop ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“

Workshop s názvem ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“ se uskutečnil dne 7.7.2022 na Fakultě veřejných politik v Opavě pod vedením lektorky Mgr. et Mgr. Andrey Silberové. Workshop byl určen zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 02.09.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyšla nová publikace zaměřená na problematiku auditivní percepce

Publikace autorek PeadDr. Yvety Odstrčilíkové, Ph.D., Mgr. Kristíny Papajové a Mgr. Petry Volné je zaměřena na problematiku auditivní percepce a klade si za cíl upozornit na teoretické a současně praktické poznatky získané ve školské pedagogické praxi.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 24.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky rozvíjí spolupráci s Czestochowou

I přestože se blíží konec akademického roku, Ústav speciální pedagogiky Fakulty veřejných politik v Opavě nezahálí a navazuje novou spolupráci s Ústavem speciální pedagogiky v Czestochowe, kde mohou nově studenti i akademici rozvíjet své akademické i vědecko-výzkumné ambice.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 04.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Školení a mezinárodní meeting projektu Snoezelen na Univerzitě v Lleidě ve Španělsku

V rámci realizace projektu Erasmus+ „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education“ se ve dnech 16.-19.5. uskutečnilo školení a projektový meeting na Univerzitě v Lleidě (UdL) ve Španělsku.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 22.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyšla nová publikace z oblasti speciální pedagogiky

Výzkumná monografie PhDr. Mgr. Jana Viktorina, Ph.D. se zabývá analýzou edukačního procesu žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu a analýzou role školních speciálních pedagogů při práci s žáky s lehkým mentálním postižením.
 • Viktorie Kovářová
 • usp
 • 16.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zapoj se do pomoci ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na aktuální potřeby v regionu je nově zaveden povinně volitelný předmět Dobrovolnická činnost I ještě do letního semestru 2021/2022.
 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 04.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

3. platforma setkání k projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění

 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 27.01.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Uskutečnil se kulatý stůl II na téma: " Partnerství a spolupráce při realizaci odborných praxí"

 • Iveta Šupíková
 • usp
 • 03.01.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Dialogem k vzájemnému porozumění – Platforma setkání 2