• Eva Sladká
 • uppv
 • 10.12.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 20.12.2018

PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vás zve na PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, která je výstupem projektu Objevuj a motivuj. Výstava bude probíhat ve dnech 11. 12. 2018–20. 12. 2018. Vernisáž se koná v úterý 11. 12. 2018 v 15.00 hodin v prostoru před Univerzitní knihovnou SU v Opavě, Bezručovo nám. 14. Projekt Objevuj a motivuj je zaměřený na děti z dětského domova. Cílem bylo inspirovat děti k osobnímu rozvoji, aby našly motivaci na sobě dále pracovat.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 26.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 24.09.2019

Pohledy do praxe na téma Objevuj a motivuj

Ústav pedagogických a psychologických věd uspořádal přednášku v rámci cyklu Pohledy do praxe III.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 13.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 24.09.2019

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Přednáška na téma Pěstounská péče na přechodnou dobu proběhla na ÚPPV dne 8. 11. 2018.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 29.10.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 24.09.2019

Pedagogické mobility v rámci programu Erasmus+

Ve dnech 15. - 18. října 2018 doc. PhDr. Mgr. Maria Vašutová, Ph.D. společně s Mgr. Kamilem Janišem, Ph.D. navštívili Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 15.10.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 24.09.2019

SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA prevence, intervence, péče o pozůstalé

Workshop SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA, prevence, intervence, péče o pozůstalé, jež se konal 12. října 2018 pod záštitou děkana FVP SU v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. a ve spolupráci s Asociací poradců pro pozůstalé,  je jedním z výstupů odborné činnosti pracovníků Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
 • Markéta Plevová
 • uppv
 • 17.09.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.10.2018

Noc vědců 2018 - 5. 10. 2018

Dne 5. 10. 2018 se ÚPPV aktivně zapojí do akce "Noc vědců 2018".

Program (učebna C310):

17:00 – 18:00 Kriminalistika, praktické ukázky z daktyloskopie, chemická analýzy, trasologie, dopravní psychologie (PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.)

18:00 – 19:00 Problematika závislostí, alkobrýle, drogobrýle, demonstrační pomůcky užívané v oblasti prevence závislostí, zhlédnutí snímků „Když musíš, tak musíš“, následná beseda s účastníky (doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Mgr. Petr Slováček, Ph.D.)

19:00 – 20:00 Psychologie, emoční test pro děti, osobnostní dotazníky, workshop – asertivita, syndrom vyhoření, stres, duševní hygiena aj. (doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.)

20:00 – 20:45 Známá/neznámá fakta ze života Jana Amose Komenského, přednáška o vybraných faktech ze života Jana Amose Komenského (Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.)

Více informací naleznete zde.

 • Martina Vaculíková
 • uppv
 • 14.09.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.12.2018

Akreditované kurzy - MPSV

Na Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě budou nabídnuty akreditované kurzy MPSV:

 • Problémový senior
 • Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření v sociální práci
 • Pohybové činnosti pro seniory