• Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 10.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Změny a doplnění realizace SZZ pro AR 2020/2021

Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 4/2020 reagují na aktuální vývoj epidemiologické situace, která komplikuje plnění studijních povinností absolventských ročníků.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 19.02.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Suchej únor: kdy máme problém s alkoholem?

Soutěž SUchej únor: SUšte s rektorem trvá už téměř tři týdny a 52 účastníků, kteří se z řad studentů a zaměstnanců SU do ní přihlásilo, čeká „cílová rovinka“ v podobě posledního únorového týdne bez alkoholu. Pojďme se při té příležitosti nad konzumací lihovin hlouběji zamyslet. Co vede naši společnost k nadměrné konzumaci alkoholu? Kdy už můžeme hovořit o tom, že s ním máme problém? A kdy už můžeme mluvit o závislosti na něm? Na tyto a další otázky odpovídala vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Organizace státních závěrečných zkoušek

Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 13.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FVP

Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 02.11.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pracovní návštěva v Krakově

 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 02.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studijní program Edukační péče o seniory získal akreditaci

Fakulta veřejných politik byla úspěšná při žádosti o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Edukační péče o seniory.
 • Kateřina Byrtusová
 • uppv
 • 10.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 06.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

V opavském Seniorcentru proběhly již dvě přednášky

V Seniorcentru proběhly již dvě přednášky, které vedli doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. a doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 06.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zpráva Dny restorativní justice 2019

„Práce s odsouzeným před a po podmíněném propuštění“