• Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 17.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti byli oceněni za nejlepší závěrečné práce

V rámci stipendijního programu děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci bylo v letošním akademickém roce vybráno celkem 7 závěrečných prací, jejichž autoři obdrží mimořádné stipendium.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 07.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro Edukační péči o seniory

První kolo přijímacího řízení na Fakultě veřejných politik bylo uzavřeno na konci března. Nyní je vyhlášeno 2. kolo pro bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) pro akademický rok 2022/2023.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 16.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zapoj se do pomoci ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na aktuální potřeby v regionu je nově zaveden povinně volitelný předmět Dobrovolnická činnost I ještě do letního semestru 2021/2022.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 16.11.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

ZRUŠENO: Den prevence 2. prosince

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude akce Den prevence v OC Breda & Weinstein 2. 12. zrušena. Veřejností oblíbenou událost opět zopakujeme v červnu 2022, kdy věříme v příznivější okolnosti. Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na setkání v příštím roce.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 31.10.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

On-line konference Proměny rodiny X. - Vztahy v rodině v čase pandemie

Pandemická situace výrazně zasáhla do proměn současné rodiny i psychického zdraví jednotlivců, do oblasti vztahů i životních priorit a významně přispívá k nárůstu sociálně rizikového jednání. Zároveň byla mimořádná situace mnohdy výzvou k mobilizaci sil a přehodnocení životních cílů.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 28.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl zaměřený na oblast pedagogiky přinesl řadu zajímavých podnětů

V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, tentokrát se zaměřením na vzdělávání, problémové a rizikové chování dětí a žáků, inkluzivní vzdělávání a speciálně pedagogické otázky.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 07.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta spolupracuje při realizaci praxí s Úřadem práce v Táboře

 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 26.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zajímavé přednášky a workshopy s odborníky můžete zhlédnout i v online záznamu

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě realizoval na jaře hned několik velmi zajímavých přednášek a workshopů, které mají nyní možnost studenti i veřejnost zhlédnout online. Záznamy přednášek zaměřených na rizika komunikace online, návykové látky či doprovázení umírajících v podání odborníků s bohatými zkušenostmi najdete v odkazech níže.
 • Viktorie Kovářová
 • uppv
 • 21.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Na Fakultě veřejných politik mají studenti možnost při studiu prohloubit svou kvalifikaci v rámci nejrůznějších profesních kurzů. Přihlášku do kurzu Zdravotník zotavovacích akcí je možno podat do 3. června.
 • Eva Sladká
 • uppv
 • 25.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Workshop Studenti studentům se tentokrát uskutečnil v online prostředí

zveřejněno 25. 3. 2021