• Kateřina Byrtusová
 • uvsrp
 • 10.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.
 • Jana Bortlíková
 • uvsrp
 • 24.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2020

Výběrová řízení na stipendijní pobyty Erasmus+

 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 07.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace o změně na sekretariátu ÚVSRP

Od pondělí 6. 1. 2020 je sekretářkou Ústavu veřejné správy a regionální politiky Bc. Jana Špaková. V případě potřeby se obracejte na ni. tel.spojení: 553 684 130 e- mail: jana.spakova@fvp.slu.cz
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 07.01.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl na téma: „Informatika ve veřejné správě II."

Dne 19. prosince se uskutečnilo 2. setkání u kulatého stolu s názvem Informatika ve veřejné správě II., pořádaného Fakultou veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 16.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

V pátek 6. 12. 2019 proběhl workshop na téma „Vybrané problémy veřejné správy

 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 16.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

V pondělí 2. 12. 2019 proběhl workshop na téma „Úvod do problematiky správného práva“

 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 11.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informatika ve veřejné správě II.

Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Filizoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádají druhé setkání u kulatého stolu. Akce proběhne dne 19. prosince 2019.
 • Kateřina Byrtusová
 • uvsrp
 • 01.10.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhla Mezinárodní vědecká konference na téma „ Role veřejné správy v každodenním občanském životě“

Tato mezinárodní vědecké konference se konala ve dnech 26. a 27. 9. 2019 v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě v rámci klíčové aktivity 5 Internacionalizace. Konferenci pořádal Ústav veřejné správy a regionální politiky pod vedením vedoucí ústavu JUDr. Marie Sciskalové, Ph.D.
 • Jiří Zemánek
 • uvsrp
 • 04.03.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.05.2019

Stáže mládých aktivních studentů/ek se žájmem o veřejnou správu u starostů

.