• Jana Špaková
 • uvsrp
 • 29.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Aktuality pro studenty 2. ročníku prezenční formy ÚVSSP ve věci průběžné praxe

Vážení studenti. Pro realizaci průběžné Praxe III, je vyčleněn čas od 6.4 do 19.4.2021. V tomto období nebude realizovaná výuka. Vzhledem k nařízení vlády a současné epidemiologické situaci, je možno praxi realizovat pouze jako dobrovolnickou.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 16.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

On-line workshop "Slaďování profesního a rodinného života ve státní správě"

Dne 4. května 2021 se prostřednictvím MS Teams uskuteční workshop na téma: „Slaďování profesního a rodinného života ve státní správě“.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 10.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Změny a doplnění realizace SZZ pro AR 2020/2021

Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 4/2020 reagují na aktuální vývoj epidemiologické situace, která komplikuje plnění studijních povinností absolventských ročníků.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 03.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Proběhne mezinárodní vědecká konference Územní samospráva jako forma veřejné moci

Ústav veřejné správy a sociální politiky připravuje na 13. května 2021 mezinárodní konferenci pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 01.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Absolventka naší fakulty sbírá s Lékaři bez hranic zkušenosti ve světě i v čase pandemie

Alžběta Truparová na Fakultě veřejných politik v Opavě absolvovala studijní program Veřejná správa a sociální politika. Studium v mnohém podpořilo její potřebu být aktivním členem společnosti a angažovat se ve veřejných záležitostech. Po absolutoriu si vyzkoušela více pracovních pozic, většinu z nich v zahraničí. Dnes využívá svého vzdělání pro práci v organizaci Lékaři bez hranic. Řídí tým spolupracovníků, v rámci kterého zajišťují zahraniční mise po stránce finanční, v otázce lidských zdrojů či administrativy. V říjnu 2019 se Alžběta vydala na misi do Súdánu a následně také do Mexika. V rozhovoru se dočtete nejen o tom, co taková práce obnáší, jaký je život v těchto zemích a zda se jedná o nebezpečné povolání, ale také to, jak vypadal na misích uplynulý rok pandemické krize.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 16.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta vydává nový časopis Veřejná správa a sociální politika

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity rozšiřuje od letošního roku spektrum vydávaných časopisů, nově bude i vydavatelem nového časopisu Veřejná správa a sociální politika.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 03.02.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Organizace státních závěrečných zkoušek

Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 13.01.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálních opatření k zamezení šíření koronaviru na FVP

Vzhledem k proměnlivé situaci v souvislosti s novými vládními nařízeními vám přinášíme přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik.
 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 23.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 01.01.2021

Vánoční svátky

Vážené studentky, vážení studenti, klidné, pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 2021, Vám přejí členové ústavu veřejné správy a regionální politiky