• Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 17.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Na fakultě proběhlo jednání k projektu zaměřenému na epidemiologickou situaci a seniory TAČR

V rámci realizace projektu „Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů“, který je financován ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, se uskutečnilo dne 2. prosince 2020 on-line setkání se studenty Fakulty veřejných politik. Těm byla v uplynulém období nařízena hejtmanem Moravskoslezského kraje pracovní povinnost v rámci koronavirové krize.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 15.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl Zkušenosti, výzvy a realita odborné praxe

Ve středu 2. 12. 2020 pořádal Ústav veřejné správy a regionální politiky kulatý stůl na téma realizace odborné praxe v bakalářském a magisterském studijním programu. Cílem bylo zjistit potřeby institucí poskytujících praxi studentům tohoto oboru.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 14.12.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Na začátku prosince proběhl workshop zaměřený na spokojenost občanů s činností veřejné správy

Ústav veřejné správy a regionální politiky ve středu 2. 12. 2020 pořádal závěrečný workshop z projektu SGS 15/2019 Spokojenost občanů s činností institucí veřejné správy. Workshop nesl název Vybrané problémy ve veřejné správě II., který plynule navázal na předcházející ročník.
 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 31.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 08.01.2021

Poděkovaní studentům

Studenti Ústavu veřejné správy a regionální politiky se aktivně účastnili boje proti Covid-19
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 02.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.07.2021

Informace k Szzk - srpnový termín

Informace pro studenty, kteří budou absolvovat státní závěrečnou zkoušku v srpnu 2020!
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 25.06.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 30.06.2020

Sekretariát uzavřen

Dne 26. 6. 2020 je sekretariát ÚVSRP z důvodu čerpání dovolené uzavřen. V neodkladných záležitostech se můžete obrátit na tajemnici ústavu paní Ing. Lucii Kamrádovou, Ph.D., kancelář č. C421, tel. 553 684 135
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 15.05.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace pro studenty 3.roč. Bc, 2roč. NMgr.

Informace pro studenty končících ročníků
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 20.04.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Úpravy termínů pro absolventské ročníky platné pro letní semestr 2019/2020

Dovolte, abychom Vás informovali o opatřeních přijatých Fakultou veřejných politik v Opavě, která se týkají úpravy termínů pro absolventské ročníky.
 • Kateřina Byrtusová
 • uvsrp
 • 10.03.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru

Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.
 • Jana Bortlíková
 • uvsrp
 • 23.02.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2020

Výběrová řízení na stipendijní pobyty Erasmus+