• Jana Špaková
 • uvsrp
 • 17.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Hostování kolegů z katedry Veřejné správy v Trnavě

Erasmus plus - hostování kolegů z katedry Veřejné správy v Trnavě Fakulty sociálních věd Univerzity svatého Cyrila a Metoděje v Trnavě
 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 17.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozvoj mezinárodní spolupráce

Projekt institucionálního plánu v rámci projektu Rozvoje mezinárodní spolupráce
 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 17.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Hostování zahraničních vyučujících

 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 08.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Státní závěrečné zkoušky konané v akademickém roce 2020/2021

Státní závěrečné zkoušky akademického roku 2020/2021
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 07.06.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta spolupracuje při realizaci praxí s Úřadem práce v Táboře

 • Jana Špaková
 • uvsrp
 • 21.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Pozvánka na kulatý stůl s mezinárodní účastí na téma „Rodina s dítětem ohrožená odchodem dítěte do náhradní péče“

Ústav veřejné správy a sociální politiky připravuje na 10. 6. 2021 kulatý stůl s mezinárodní účastí pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 27.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhovor s Mgr. Lukášem Vomlelou, Ph.D. k česko-ruské situaci

Naši akademici komentují aktuální dění v médiích. K současné napjaté situaci v česko-ruských vztazích na Polském rádiu 24 v pořadu Host dne v neděli 25. 4. hovořil Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. z našeho Ústavu veřejné správy a sociální politiky.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 19.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výročí Ostravsko-opavské operace komentoval ve vysílání ČT Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Letos v dubnu si připomínáme 76. výroční Ostravsko-opavské operace, významné bitvy druhé světové války. K tématu ve zpravodajství České televize hovořil Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. z našeho Ústavu veřejné správy a sociální politiky.