• Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 17.06.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti byli oceněni za nejlepší závěrečné práce

V rámci stipendijního programu děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci bylo v letošním akademickém roce vybráno celkem 7 závěrečných prací, jejichž autoři obdrží mimořádné stipendium.
 • Zuzana Recmanová
 • uvsrp
 • 25.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 05.05.2022

Zrušení výuky

Vážení studenti, výuka předmětu UVSRPCP028 dr. Piláta se dne 27. 4. 2022 nekoná. Náhradní termín bude s vyučujícím dohodnut na výuce dne 4. 5.
 • Zuzana Recmanová
 • uvsrp
 • 24.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Informace ke státní závěrečné zkoušce pro AR 2021/2022
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 22.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci fakulty prezentovali FVP na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

V rámci své čtyřdenní návštěvy na Fakultě sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě realizovali Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. dne 30. 3. 2022 také informačně-motivační workshop pro trnavské studenty.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 16.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zapoj se do pomoci ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na aktuální potřeby v regionu je nově zaveden povinně volitelný předmět Dobrovolnická činnost I ještě do letního semestru 2021/2022.
 • Zuzana Recmanová
 • uvsrp
 • 15.03.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Konzultační hodiny pro LS

.
 • Zuzana Recmanová
 • uvsrp
 • 28.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyzvednutí smluv k odborné praxi

Vážení studenti, smlouvy jsou připraveny k vyzvednutí na sekretariátu ÚVSSP do 4. 3. 2022. Student je povinen odevzdat podepsanou smlouvu zpět na sekretariát do 11.3. 2022. V případě nedodržení termínu nebude možno na praxi nastoupit.
 • Zuzana Recmanová
 • uvsrp
 • 28.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. k vyjádření Putina

 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 28.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Otevíráme bakalářský program Sociální práce ve veřejné správě

Až do 30. dubna 2022 si mohou podat přihlášku ke studiu zájemci o nový žádaný bakalářský studijní program Sociální práce ve veřejné správě. Tento program bude možno na fakultě studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Viktorie Kovářová
 • uvsrp
 • 09.02.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy

Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy byl realizován ve spolupráci Ústavu veřejné správy a sociální politiky a Ústavu politické vědy a veřejné správy Opolské univerzity.